Zasady zamawiania

Zamówienia przyjmowane są:

  • drogą elektroniczną przez:  formularz zamówienia i kontaktowy ,
  • drogą telefoniczną pod numerem 515 000 005.

Kontakt konsultanta

Nasz konsultant oddzwania do klienta i uzgadnia z nim szczegóły zamówienia oraz weryfikuje informacje zawarte w formularzu.

Uwaga!
Posiłki Longlife przygotowywane są w oparciu o bogatą ofertę produktów spożywczych, w tym zbożowych, które zawierają gluten oraz składniki, które mogą wywołać efekt alergizujący np. orzechy, seler czy nasiona sezamu. Dlatego osoby z alergią lub nietolerancją pokarmową proszone są o zaznaczenie w formularzu takich schorzeń.

Zamówienie diety

Jedno zamówienie może obejmować dostawy zestawów dziennych (5 posiłków) na 1 lub 4 tygodnie w cyklu pięciodniowym (od poniedziałku do piątku) lub siedmiodniowym (od poniedziałku do niedzieli). W przypadku zamówień obejmujących weekend, dostawa odbywa się w sobotę rano i zawiera zestawy na dwa dni.

W wybranych lokalizacjach istnieje możliwość zamówienia dowolnego posiłku z zestawu.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT wysyłana wyłącznie drogą mailową.

Potwierdzenie

Dostawy zestawów Longlife odbywają się na podstawie potwierdzenia zamówienia w wiadomości e-mail wysłanej przez konsultanta Longlife. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta i akceptacji zawartych w e-mailu od konsultanta, klient zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z ustaleniami i w oznaczonym terminie.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest przesyłane w wiadomości e-mail na wskazany przez klienta adres.

Potwierdzony termin dostawy jest podawany w przedziałach o rozpiętości jednej godziny.

Realizacja zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się w terminie 2 dni od momentu dokonania wpłaty na konto.
Paczki żywieniowe dostarczane są codziennie pod wskazany adres w godzinach 4:00 – 10:00 rano. Przy zamówieniach weekendowych jedzenie jest dostarczane w sobotę rano w dwudniowym pakiecie.

Teren realizacji zamówień

W chwili obecnej realizujemy zamówienia na terenie Warszawy i jest to bezpłatne. Koszty dostawy poza obrębem stolicy są wyceniane indywidualnie.

Zmiany i zawieszenie dostaw

Istnieje możliwość zawieszenia dostaw diety, zmiany godziny i adresu dostawy lub zmiany rodzaju diety w opłaconym okresie. Należy o tym poinformować najpóźniej do godz. 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić zawieszenie lub zmiana, w przypadku zmian dotyczących poniedziałku – do piątku do godziny 14:00. Zmiany zgłoszone powyżej wymienionych terminów nie zostaną uwzględnione z braku możliwości technicznych. Opłacone dni są przesuwane automatycznie na dalszy okres rozliczenia lub na inny, wskazany przez klienta termin.

Zmiany powodujące podwyższenie ceny za zestaw lub dostawę wchodzą w życie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przelewu z uzgodnioną różnicą w kosztach.

W przypadku, gdy dokonane przez klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do opłaconego zamówienia, klient może rozliczyć ją przy następnym zamówieniu lub poprosić o zwrot na wskazany rachunek bankowy.

Zaakceptowane zmiany potwierdzamy poprzez wysłanie wiadomości e-mail do klienta.

Bez względu na okoliczności zawsze staramy się dostarczyć zestawy do klienta, jednak w przypadku nieodebrania zestawu z winy klienta Longlife nie zwróci należności za nieodebrane zestawy.

W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Longlife zobowiązujemy się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez klienta adres, jeżeli tylko leży to w naszych możliwościach technicznych lub zrealizować te dostawy w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z klientem.

Posiłki

Z uwagi na troskę o środowisko nie drukujemy menu, jednak codziennie do południa przesyłamy je w wersji elektronicznej.

Posiłki należy przechowywać w temperaturze 3-6 C i spożyć najpóźniej następnego dnia, licząc od dnia dostawy.

Posiłki pakowane są w opakowania plastikowe dopuszczone do kontaktu z żywnością, zabezpieczone folią termokurczliwą, nadające się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

Reklamacje

W przypadku zastrzeżeń co do jakości posiłków lub dostawy klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@longlife.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 3 dni roboczych, a wynik rozpatrzenia przesyłany jest klientowi mailowo lub pisemnie.

Właściciel serwisu Longlife nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z zamówieniem złożonym przez klienta, który ze względów zdrowotnych nie powinien stosować opisanych w serwisie diet.

Informacje uzupełniające

W przypadku braku płatności w terminie Longlife ma prawo zaprzestać dostaw zestawów dietetycznych w dowolnym momencie zamówienia.

Dane Spółki

Właścicielem serwisu www.longlife.com.pl jest Eduservice Sp. z o.o. – numer KRS: 0000178306 – z siedzibą w Warszawie przy ul. Anieli Krzywoń 3.